fundacja         szkoła muzyczna        BTM         kontakt

Fundacja PODLASKIE CENTRUM SZTUKI

Fundacja powstała z inicjatywy środowisk twórczych istniejących na Podlasiu.
Priorytetowym jej celem jest działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i artystycznego
społeczności Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Pragniemy też umożliwić dostęp do kultury niekomercyjnej osobom
z grup mniejszych szans, dzieciom niepełnosprawnym
oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych ubóstwem i patologią,
a także dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Prowadzimy szkołę muzyczną, jesteśmy inicjatorem licznych koncertów,
wystaw prac plastycznych, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich dziedzin sztuki.

Jednym z naszych pragnień jest również wykorzystanie istniejącego na Podlasiu
potencjału artystycznego do walki z biernością młodych ludzi,
rozbudzanie ich zainteresowań i włączanie do współtworzenia inicjatyw kulturalnych w regionie.
Dlatego też chcemy wspierać młodych twórców i artystów,
a także pomagać młodym ludziom we wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych
na rzecz społeczności Podlasia.  

W roku 2006 Fundacja PODLASKIE CENTRUM SZTUKI otrzymała status
Organizacji Pożytku Publicznego.


statut fundacji

zarząd fundacji


SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
fundacja         szkoła muzyczna        BTM         kontakt
Podlaskie Centrum Sztuki 2012