fundacja         szkoła muzyczna        BTM         kontakt


SZKOŁA MARZEŃ

Potrzeba kontaktu z żywą sztuką jest faktem w przypadku każdego człowieka.
Realizacja siebie poprzez grę na instrumencie, śpiew, zajęcia ruchowe z muzyką
- możliwa jest w każdym wieku.

To właśnie proponuje nasza szkoła.
Tu, niezależnie od wieku możecie Państwo spełniać swoje marzenia.
Tu osiągniecie poczucie pełnego spełnienia.

Założenia powyższe są możliwe do zrealizowania, dzięki troskliwemu doborowi
kadry pedagogicznej i indywidualnemu podejściu do każdego ucznia.
W naszej szkole wykorzystujemy całe spektrum osobowości ucznia,
w każdym widząc potencjalnego artystę.
Dzięki kreatywnemu podejściu, poprzez kontakt ze sztuką wyzwalamy zdolności twórcze,
rozwijamy pamięć (nie tylko muzyczną), wzmacniamy poczucie własnej wartości
i wrażliwość na otaczające piękno.


INSTRUMENTY

W naszej szkole proponujemy naukę gry na:

  • pianinie
  • flecie
  • skrzypcach
  • gitarze
  • akordeonie
  • saksofonie
  • klarnecie
  • oraz naukę śpiewu

Lekcje te prowadzimy w formie indywidualnych zajęć, tj. tylko jeden uczeń + nauczyciel.
Istnieje możliwość nauki wraz z lekcjami teorii (także dla dorosłych)
lub tylko indywidualnych zajęć nauki gry na instrumencie bądź śpiewu.


NASZA KADRA

Halina Dzisiak fortepian
Krzysztof Kulikowski fortepian
Elżbieta Uss - Jońska fortepian
Alicja Machowiak fortepian
Svietłana Łukaszewicz fortepian, śpiew
Anna Biegańska flet
Agnieszka Sobolewska
skrzypce
Tomasz Żółciński gitara
Angelika Bury saksofon
Irena Szawiel
śpiew
Dorota Rosłaniec śpiew
Katarzyna Szymuś-Supronowicz śpiew
Katarzyna Świderska kształcenie słuchu z zasadami, harmonia
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Białymstoku powstała w 1999 r.
Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.
Program nauczania obejmuje indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie
oraz zajęcia grupowe - umuzykalnienie i rytmikę w grupach młodszych
oraz kształcenie słuchu i audycje muzyczne w grupach starszych.
W związku z tym, że staramy się bardzo indywidualnie traktować naszych podopiecznych,
możliwe jest uzupełnienie pakietu zajęć obowiązkowych o zajęcia dodatkowe,
m. in.: chór, dodatkowy instrument, zwiększoną liczbę godzin instrumentu głównego itp.
Wszystko uzależnione jest od zainteresowań, predyspozycji i możliwości ucznia.
Poza egzaminami semestralnymi organizujemy też konkursy i koncerty poza szkołą.
Jest to z jednej strony doskonały sposób sprawdzenia się,
a z drugiej - dzięki takim występom wzrasta poczucie własnej wartości
i odporność na stres - cechy jakże przydatne w dzisiejszym świecie.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i nie posiada uprawnień szkoły publicznej.
Program nauczania, podobnie jak w szkole muzycznej I stopnia
obejmuje indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie oraz zajęcia grupowe
– kształcenie słuchu z zasadami muzyki, harmonię, historię muzyki oraz formy muzyczne.

W związku z tym, że bardzo zależy nam na dostosowaniu programu nauczania
do możliwości i zainteresowań każdego ucznia, poza zajęciami obowiązkowymi
istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach improwizacji, dodatkowego zwiększenia
wymiaru godzin, lekcji drugiego, wybranego instrumentu lub śpiewu,
lub dodatkowych konsultacji z dowolnie wybranego przedmiotu
- wszystko zależne jest od profilu zainteresowań i potrzeb ucznia.

Naszym nadrzędnym celem jest kreatywne rozwijanie osobowości artystycznych,
a przede wszystkim przekazywanie radości z zajmowania się muzyką.
fundacja         szkoła muzyczna        BTM         kontakt
Podlaskie Centrum Sztuki 2012